Pre autorov

Ak máte záujem napísať článok pre SIS Riverhead najprv si prečítajte poznámky nižšie.

články

SIS Riverhead víta články o akomkoľvek aspekte filozofie (vrátane historických prehľadov, úvodných diel o filozofoch alebo myšlienkových školách a originálnych filozofických spisov), ak sú napísané živým, čitateľným a netechnickým štýlom. Hľadáme jasnú a prístupnú filozofickú analýzu, ktorá sa ideálne zapojí do prebiehajúcej diskusie v príslušnej oblasti alebo aspoň zohľadní to, čo už v nej bolo povedané. Vítané sú aj recenzie na knihy. Rovnako aj humorné články.

Prirodzene štýl, ktorý vyžaduje časopis ako napr SIS Riverhead je úplne odlišný od toho, čo vyžadujú odborné časopisy. Ak teda uvažujete nad tým, že by ste prispeli článkom SIS Riverhead prečítajte si výtlačok časopisu (buď online alebo offline), aby ste získali predstavu o tom, o čo nám ide, a pozrite sa na body uvedené nižšie. SIS Riverhead dostáva každý rok obrovské množstvo nevyžiadaných článkov – toľko, že môžeme prijať len asi jeden z pätnástich a máme nevybavené položky, ktoré čakajú na posúdenie. Pokiaľ teda článok nespĺňa naše základné požiadavky uvedené nižšie, nemá prakticky žiadnu šancu na zverejnenie.1. SIS Riverhead je časopis určený pre širokú vzdelanú verejnosť. Väčšina našich čitateľov nemá žiadne formálne vzdelanie vo filozofii a prispievatelia by mali na nich pamätať.

2. Články by mali byť samostatné; pre čitateľov by nemalo byť potrebné, aby hľadali referencie, aby mohli sledovať, čo sa hovorí. Jedinou výnimkou z tohto pravidla sú články, ktoré sú súčasťou diskusie vedenej v časopise.

3. Žargón: Sme proti! Ak je použitie technických výrazov nevyhnutné, uveďte do svojho článku krátke vysvetlenie ich významu.

4. Aby ste zabezpečili maximálnu zrozumiteľnosť, požiadajte inteligentného, ​​vzdelaného priateľa, ktorý nepozná filozofiu, aby si prečítal váš článok predtým, ako nám ho pošlete, a ak je to potrebné, upravil ho vo svetle jeho komentárov.

5. Články by mali mať 1000 až 3500 slov, zatiaľ čo recenzie kníh by mali mať menej ako 1500 slov. Uveďte presný počet slov a uveďte krátky (50 slov) abstrakt (len na účely registrácie, nie na zverejnenie).

6. Zaslaním článku nám dávate právo na jeho uverejnenie v papierovej a digitálnej verzii SIS Riverhead a tiež ho znovu publikovať v papierových a digitálnych zbierkach minulých vydaní, a to aj v preklade a prostredníctvom syndikácie. Autori si zachovávajú autorské práva na svoje príspevky a so súhlasom vydavateľstva Anja Publications (ktoré sa nesmie bezdôvodne odopierať) môžu publikovať svoje príspevky inde, pokiaľ SIS Riverhead je uznané ako miesto prvého zverejnenia.

7. Bohužiaľ nie sme schopní zaplatiť autorom za články. Všetci prispievatelia, ktorých práca je zverejnená, však získajú ročné bezplatné predplatné SIS Riverhead .

8. Vždy, keď je to možné, články budú preverovať rozhodcovia kompetentní v príslušnej oblasti filozofie. Rozhodnutie redakcie prijať alebo odmietnuť príspevky na publikovanie je však konečné, svojvoľné, často nespravodlivé a úplne neodvolateľné.

Príspevky by sa mali posielať e-mailom na nasledujúcu adresu s textom článku v samotnom tele e-mailu alebo priloženým ako dokument programu Word (nie však PDF):

editors@sisriverhead.com

Správy

Ak začujete nejaké novinky súvisiace s filozofiou, ktoré by podľa vás mohli našich čitateľov zaujímať, povedzte nám to a v ideálnom prípade nám pošlite online odkaz na ďalšie informácie. Zaujímajú nás hlavné správy z akademického filozofického sveta, ale aj tie útržky správ o filozofoch a filozofii, ktoré sa občas dostanú do novín. Vďaka!