Hackovanie mozgu

Mohli by nám pokroky v technológii čoskoro poskytnúť dokonalé poznanie iných myslí? Bora Dogan vyšetruje.


Fyzikizmus a empatické porozumenie

Michael Philips tvrdí, že možnosť empatie je nezlučiteľná s myšlienkou, že svet je skrz naskrz fyzický.


Schopenhauerova súcitná morálka

Tim Madigan o čudákovi, ktorý kázal súcit.


Paradox empatie

Ramsey McNabb o tom, ako sa cítia ostatní ľudia.