Pravda o kacírstve?

Grant Bartley stanovuje zákon v prospech „správneho“ druhu herézy.


Nebeské vysťahovanie

John Donnelly nám pripomína, že ľudia sú v nebi iba nájomníkmi z Božej milosti.


Koniec utrpenia

Potešenie pre ľudí! Katherine Power zvažuje, či by nemalo byť viac opiátov pre masy (vrátane ópia?), ale uspokojí sa s orechmi a semienkami.


Fenomenológia ako mystická disciplína

Colin Wilson skúma provokatívnejšiu stránku existencializmu.


Pluralizmus: Model mnohých máp

Mary Midgley hovorí, že odvetvia vedomostí sú ako mapy – každá z nich odpovedá na iný súbor otázok, takže ich nemožno nevyhnutne „redukovať“ na fyziku.


Rúhanie svätého Augustína

James Hale tvrdí, že Duch Svätý je ženský a že Trojica je zrkadlom jadrovej ľudskej rodiny.


Skrotenie skeptického draka

Toni Vogel Carey o nedorozumení medzi jej tetou Polly a René Descartesom.


Rozrezanie Boha na polovicu

Nicholas Maxwell o naliehavej potrebe rozobrať Božstvo.


Fundamentáli, islamisti a Západ

Imadaldin Al-Jubouri uvažuje o tom, ako niektorí moslimskí fundamentalisti ospravedlňujú svoju agresivitu – okrem iného nesprávnym čítaním Koránu.


William z Ockhamu: Obrana cirkvi, odsúdenie pápeža

Ian Smith o tom, prečo si Ockham myslel, že pápež nie je katolík.


Spinoza: Prekliaty cez deň; a nech je prekliaty v noci

Pred tristopäťdesiatimi rokmi bol Spinoza exkomunikovaný. To dáva Petrovi Caveovi zámienku, aby nám pripomenul tohto najtolerantnejšieho filozofa – jeho život, metafyziku a ľudskosť.


Prečo práve Spinoza?

Richard Mason o mysliteľovi, ktorý stál na priesečníku mnohých dejín a tradícií.